Orchestr mladých Olomouckého kraje

Orchestr mladých Olomouckého kraje je projekt podpořený Olomouckým krajem zaměřený na žáky a studenty celého kraje. Cílem projektu je podpora talentované mládeže rozvíjením hudby a hudební produkce, který spadá do kategorie volnočasových aktivit rozvoje kultury u mladých. Orchestr se podílí na reprezentaci Olomouckého kraje v ČR i zahraničí, spolupodílí se na výchovně vzdělávací činnosti a spolupráce na kulturních akcích.

Hudebně talentovaná mládež (do 26 let) je v celém kraji. Více či méně se účastní kulturní činnosti v ZUŠ, hudebních příspěvkových organizací nebo soukromě. Cílem projektu je talentovanou mládež vyhledat a podpořit její rozvoj. Odlišnost od jiných orchestrů je jakási volnost v hudební produkci a především možnost vystoupení na akcích v rámci kraje, České republiky a do budoucna i zahraničí. Smyslem projektu je i blízká vazba na akce podporované krajem.

Koncerty

  • 28.9.2018 13:00 – Horní náměstí Olomouc, doprovod pro Smíšený komorní sbor Ateneo UP Olomouc
  • 16.11.2018 10.00 – Kino Metropol Olomouc, koncert ke studentskému svátku
  • 17.11.2018 16:00 – OC City Olomouc, doprovod pro Smíšený komorní sbor Ateneo UP Olomouc
  • 1.12.2018 9:00 – Gymnázium Čajkovského Olomouc, vánoční koledy na vánočním jarmarku
  • 3.12.2018 10:00 – domov SeneCura Olomouc, vánoční koncert pro domov seniorů
  • 19.12.2018 10:30 – Horní náměstí Olomouc, vánoční koncert

Aktuality

Kontakt

Vedoucí orchestru

Vítězslav Kružík
e-mail: vita@kruzik.net
tel.: 777 017 193